DUYURULAR, Güncel, Haberler, ÖZEL HABER

Toplu Görüşmelere Katılan Tüm Bakanlıklara PTT Çalışanlarının Sorunlarını ve Taleplerini İlettik

tarafindan 19 Ağustos 2010 tarihinde eklenmistir.Sendikamız 2010 Toplu Görüşmelerinde PTT emekçilerinin çalışma koşullarını ve sorunlarını içeren detaylı bir dosya hazırlayarak Toplu Görüşmelere katılan Bakanlıklara gönderdi. PTT çalışanlarının taleplerine ve sorunlarına dikkat çekmek ve çözüm bulmak amacıyla hazırladığımız dosyalar Başbakanlık, Ulaştırma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Mali ve Bütçe Kontrol Genel Müdürlüğü ve Devlet Personel Başkanlıklarına gönderildi.

Dosyada PTT çalışanlarının çalışma koşulları ve sorunları detaylarıyla anlatılarak öncelik verdiğimiz taleplerimizin çözümünü istedik.

Bu dosyayı Toplu Görüşmelerde yer alan Bakanlıklara göndermemizin amacı PTT çalışanlarının artık tahammülü kalmayan sorunlarına 2010 yılında bir çözüm bulmaktır.

Sendikamız 2010 yılının PTT çalışanları için çözüm yılı olması amacıyla 24 Ağustos 2010 tarihinde bu taleplerimizi içeren mektupları tüm illerden Başbakanlığa gönderecektir.

 

  

 

PTT ÇALIŞANLARININ SORUNLARI

VE

 2010 TOPLU GÖRÜŞME TALEPLERİMİZ

 

Kamu görevlilerinin sendikal hakları hemen hemen bütün evrensel insan hakları ve özgürlükleri ile ilgili belgelerde yer almaktadır. Temel insan hakları içerisinde yer alan sendikal haklar; özgür biçimde örgütlenme, toplu sözleşme yapma ve grev hakkını kapsamaktadır.

Bu haklar içerisinde kamu çalışanları da dahil olmak üzere bütün çalışanların toplu sözleşme yapma hakkı, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün     (ILO) 8 temel sözleşme arasında saydığı 98 sayılı sözleşmesinde yer almaktadır.

Teşkilatlanma ve Kolektif Müzakere Hakkı Prensiplerinin Uygulanmasına Müteallik 98 Sayılı ILO Sözleşmesi 08.08.1951 gün ve 5834 sayılı Yasayla onaylanmış, 14.08.1951 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 98 sayılı sözleşmenin 4. maddesi toplu pazarlık hakkını düzenlemektedir. Bu sözleşme uyarınca tüm çalışanların toplu sözleşme hakkı vardır.

Anayasanın 90. maddesinin son fıkrasına, 07.05.2004 günü kabul edilip 22.05.2004 günlü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5170 sayılı yasayla eklenen son cümle uyarınca “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası anlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası anlaşma hükümleri” esas alınacaktır. Anayasanın 90. maddesi uyarınca iç hukukumuzun bir parçası haline gelen aynı zamanda yasalardan önce gelecek temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşmelerin örgütlenme ve toplu sözleşme özgürlüğüne ilişkin hükümler içerdiği bilinmektedir. Ülkemizce de (yöntemine uygun biçimde) onaylanarak yürürlüğe konan Uluslararası Çalışma Örgütünün (ILO) 98 sayılı “Teşkilatlanma ve Kolektif Müzakere Hakkı Prensiplerinin Uygulanmasına Müteallik Sözleşme” si uyarınca kamu görevlilerinin toplu sözleşme yapma hakları bulunmaktadır.

Konuyla ilgili olarak Danıştay 1. Dairesinin 17.11.2005 gün ve E.2005/1067, K.2005/1363 sayılı kararında, bir kamu görevlileri sendikası olan Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası ile Ulukışla Belediyesi arasında yapılan toplu sözleşmenin suç oluşturmadığına, dolayısıyla kamu görevlileri sendikalarının toplu sözleşme yapma hakları olduğuna karar vermiştir.

Kamu emekçilerine bir an önce Grevli Toplu Sözleşme hakkının verilmesini talep ediyoruz.

PTT ve BYEGM’ de YAŞANAN SORUNLAR VE TALEPLERİMİZ

Sendikamız PTT Genel Müdürlüğünde örgütlü bir sendikadır.9 yıldır Hükümetler ve Sendikalar Toplu görüşme masasına oturmaktadır. Ancak 9 yıl boyunca PTT emekçilerinin yaşadığı sorunlara çözüm olabilecek bir tek kelime veya cümle geçmedi. Memurların genelini ilgilendiren konular görüşülmekte; Ancak bizce çalışma koşulları çok istisnai olan PTT emekçilerinin sorunlarına dikkat kesilmemiştir.

PTT’de Personel Sayısı Yetersiz

Yaklaşık 82 milyon nüfusa sahip olan Almanya’da 145 bini dağıtıcı olmak üzere 536 bin posta çalışanı var. Yaklaşık 61 milyon nüfusa sahip olan Fransa’da 133 bini dağıtıcı olmak üzere 267 bin posta çalışanı var. Yaklaşık 60 milyon nüfusa sahip olan İngiltere’de 92 bini dağıtıcı olmak üzere 176 bin posta çalışanı var.

Türkiye’nin nüfusu 71 milyon. Posta dağıtıcı sayısı 11 bin, toplam çalışan sayısı 29 bin 142. Bu rakama bir de Türkiye’nin coğrafi durumunu, yerleşim tarzı, şehirleşme, adreslere ulaşım zorluğu vb faktörler eklendiğinde durum daha da vahim boyutlara ulaşıyor. Türkiye’de bir Postacıya 74 Km2 alan düşerken, Almayada’2,5 km2 alan düşmektedir. Türkiye’de 6500 kişiye bir Postacı düşerken, Almanya’da 570 kişi düşmektedir. (Bu veriler TBMM araştırma komisyonu tarafından Meclis Araştırma Merkezine 2009 yılında yaptırılmış araştırmaya dayanmaktadır)

PTT Genel Müdürlüğü 3 ayrı şekilde yapılandırılmaktadır; Posta, Kargo ve PTT Bank.

PTT Bank Denilen şey PTT Merkezleri oluyor. Türkiye’de 3800 PTT işyeri bulunuyor. PTT Genel Müdürlüğü 2000 yıllarda ağırlıklı olarak Türk Telekom Telefon Faturası tahsilat, Posta çeki hesapları ve Para havalesi işlemleri yaparken, 2010 yılına geldiğimizde 175 kurum ve kuruluş ile sözleşmeler imzalayarak bir gişede 200 çeşit işlem yapar hale gelmiştir.

Bankalara ait kredi kart ödemeleri, yurt içi yurt dışı havale kabul/ödeme, döviz alım satım işlemleri, hızlı para transferi, posta çeki yatırma, aktarma, ödeme, tüm belediyelerin emlak vergisi kabulü, tüm illerin elektrik, su fatura tahsilâtı, doğal gaz fatura tahsilâtı, emekli maaşı ödenmesi, SGK ödemeleri, yaşlılık ve sakatlık maaş ödemeleri, sigortacılık, borsa işlemler, milli piyango bileti satışı ve ikramiye ödeme işlemleri, her türlü posta, koli, kargo gönderisinin kabulü, smart kart satışı, trafik cezalarının tahsil işlemleri, Türk Telekom ve cep telefon faturaları tahsilât işlemleri, bankaların aracılık hizmetleri, ADSL ve Kablo TV abonelik işlemleri,   şans oyunları, TCDD bilet satışı gibi tüm işlemeler PTT gişe memurları tarafından iş yerlerinde vatandaşa hizmet olarak verilmektedir. Liste uzayıp gitmektedir.Bu listenin tamamını burada vermemiz bile çok zor.

Ulaştırma Bakanı Sayın Yıldırım’ın kendi ifadesiyle PTT’deki işlem sayısı önceki yılara nazaran 20 kat artmıştır. PTT Genel Müdürlüğünün bize verdiği bilgilere göre Türkiye’de günlük dolaşımdaki toplam paranın %15’i PTT üzerinden hareket etmektedir.

PTT gişelerinde ödeme ve tahsilât işlemlerinin yoğun olduğu ayın 15 ile 30’u arasında bir memur tarafından günde ortalama 450 adet işlem yapılmaktadır. Bazı iş yerlerinde bu sayı 800’e kadar çıkmaktadır.  Örneğin Ankara Kızılay merkezli Türkiye’nin en büyük bankasının gişelerinde günlük ortalama 100-200 işlem yapılırken, Kızılay PTT’deki bir PTT Merkezinde günlük 450-750 adet arasında işlem yapılmaktadır.

Gişe memurları öğle arası yemek molasını dahi verememektedir. Öğle arasında bile nöbetli çalışma esas olup memurlar 20-30 dakika içerisinde yemek ihtiyaçlarını karşılayıp işe dönmektedir. Gişe Memurları saat 17.30’a kadar işlem yapmakta, kasasını toplayıp vezneye teslim etmeleri 18.30’u bulabilmektedir. PTT şubelerinde çalışan memurlar ise 17.30’a kadar işlem yapmakta, kasasını toplayıp dolmuşa binip Parayı PTT Merkezine teslim edip işyerinden ayrılması bazen saat 19.00 bulabilmektedir. Dolayısıyla Gişe memurları aslında günlük ortalama 10 saat çalışmaktadır.

Bununla birlikte Gişe Memurları Hafta 5 gün değil 6 gün çalışmaktadır. PTT işyerlerinin byk bir oranı Cumartesi günleri çalışmaktadır. Bazı işyerleri ise Pazar günleri de açık bulundurulmaktadır. Durum böyle olunca Gişe Memurları hafta 6 gün çalışmaktadır.

PTT Memurları çok yoğun çalışma koşullarıyla birlikte can güvenliği sorunlarıyla da baş başa kalmaktadır. Neredeyse Tüm PTT Şubelerinde ve birçok PTT Merkezinde hiçbir koruma ve güvenlik memuru bulunmamaktadır. Çoğu PTT Şubesinde bir tek memur çalışmaktadır. Yüzlerce kez PTT işyerleri soyuldu. 4 Gişe memuru bu soygunlarda öldürüldü. 3,5 milyon TL para bu soygunlarda çalındı. Şubelerde bazen 100 bin, bazen 300.000 bin TL para birikmektedir. Memurlar paranın güvenliğini sağlamak için parayı çöp bidonlarına bile koyabiliyorlar.

PTT’de Çalışma Koşulları

PTT Genel Müdürlüğünde Özellikle Gişe memurları ve Postacılar 5 gün değil 6 gün çalışmaktadır. Bu uygulama istisnai olmayıp düzenli bir uygulamadır. Yılardan beri devam etmektedir. PTT Yönetim Kurulunun aldığı karar uyarınca haftada 6 gün çalışmaya karşılık (ayda 4 gün) 50 TL ücret ödenmektedir.

PTT’de personel eksikliği nedeniyle yıllık izinler kullanılamıyor.

PTT’de Dini ve Ulusal Bayramlarda resmi tatil hakkı kullanılamıyor. Örneğin Devlet Memurları 9 gün vb tatil yaparken PTT çalışanları bu hakkın ancak 2-3 gününü kullanabiliyor. Geri kalan günlerde çalıştırılıyor. 19 Mayıs,23 Nisan gibi resmi tatillerde işe getirtilen çalışanlara saati 1,15 kuruş fazla çalıştırma ücreti ödeniyor.  Bir çok zaman da ödenmiyor.

Genel Olarak Kuralsız Çalıştırma Hâkim

PTT’de tüm bunlarla birlikte genellikle fazla çalıştırma uygulanıyor. PTT Genel Müdürlüğü Çalışanların imzaladığı hizmet sözleşmesini gerekçe göstererek iş bitimine kadar çalışmayı dayatıyor. Bu durumda çalışanlar birçok zaman 1,15 kuruş olan fazla çalıştırma ücretini de alamamaktadır.

PTT Çalışanlarının genel hali

PTT çalışanları genel olarak mutsuz. 2004 yılında çıkarılan 5189 sayılı yasa ile 1954 yılında Posta yasasına istinaden kurulmuş olan PTT Personeli Müteselsil Kefalet Sandığı feshedilerek içerisinde birikmiş 250 milyon TL ( Trilyon) paraya el konuldu. PTT’de mali sorumlu personel olan Gişe Memurları ve Dağıtıcılar işe ilk girdiği günden itibaren sandığa üye olmak zorunda oluyordu. İlk Girişte brüt maaşının yarısı sandığa kesilerek 5 eşit taksitte ödeniyordu. Taksit bitiminde Brüt Maaşının %2’si düzenli olarak sandığa aidat olarak ödeniyordu. Devletin sandığa bir kuruş dahi katkısı yoktu.2004 yılında çıkarılan 5189 sayılı yasa ile 22.000 sandık üyesine Ana paraları son bir yıllık faizi olan %16.5 oranında faizlendirilerek ödendi. Ancak paralar nemalandırılmadığı için PTT çalışanları sadece ve sadece 500- ile 1000 TL para alabildi. PTT Kefalet sandığından 2000 yılından ayrılmış olan Türk Telekom Kefalet Sandığı üyeleri ise 2005 yılındaki fesihte 20.000TL’ye varan tutarlarda ücret aldılar. BU paranın 64 milyon TL’si Maliye Bakanlığına,150 Milyon TL’si ise PTT’ye aktarıldı. PTT son 5 yılda 3000’e yakın işyerini bu para ile tadilata alarak modernize etti. On binlerce bilgisayar, binlerce araç gereç satın aldı. PTT çalışanları arasında bu uygulama hayal kırıklığı yarattığı gibi, Kuruma olan güvenin de büyük oranda sarsılmasına neden oldu.

Kurumda yeterli sayıda personel olmaması nedeniyle posta hizmetlerinin dağıtımı her geçen gün zorlaşıyor. PTT Kargo ile birlikte Postacılar kanepe buzdolabı taşımak zorunda kaldılar. Gişe memurlar her geçen gün artan sözleşmelerle gişede çok çeşitli iş ve işlemleri yapmak zorunda kalmaktadırlar. Kurumda yeterli personel olmaması nedeniyle işlerin yürütülebilmesi çalışanlar zerinde baskı geliştiriliyor, işlerin dört dörtlük yapılamaması nedeniyle disiplin cezaları her geçen gün artıyor. KPSS sınavını kazanarak gişelerde memur olarak çalışmaya başlayan üniversite mezunu insanlar KPSS’ye girerek kurumdan ayrılıyor. 10 yıldır kurumda çalışan mühendisler KPSS sınavlarına girerek başka kurumlara geçmeye çalışıyor. Bunun temel nedeni çok fazla iş yoğunluğu, bu iş yoğunluğu nedeniyle gelişen baskılar ve çok yoğun çalışma ve fedakârlığa rağmen çalışanların emeklerinin karşılığını alamadığını düşünmeleridir.

İşlerin mevzuata göre düzgün ve eksiksiz yapılamaması nedeniyle Postacılar bir tebligatı zamanında dağıtamazsam hapis cezası, para cezası alırım veya disiplin cezaları alırım korkusuyla istifa etmeyi bile denemektedirler.  Bırakalım postacıyı, PTT Merkez Müdürleri bile işlerin aksamaması için çalışanlarına baskı uygulamak zorunda kalmakta, 20 yıllık mesai arkadaşlarına baskı yapmak zorunda kaldıkları için günü gelince emekli olmaktadır.

PTT çalışanları genel olarak, genç olanlar kurum değiştirmek için yeniden KPSS sınavına giriyor veya başka kurumlara yatay geçişi amaçlıyor,

Emekliliği yakın olan eski personel ise emekli günü gelince çalışmaya ihtiyacı olduğu halde hemen emeklilik dilekçesi veriyor. Hal böyle iken PTT çalışanlarının sorunlarına ilgisiz kalmak haberleşme hizmetinin yerine getiren bir kamu kuruluşunu da zora sokacağı kanısındayız.

PTT Çalışanların Ücretleri

PTT çalışanları 399 sayılı KHK’nin II. Sayılı cetveline tabi olarak çalışmaktadır. Ücretlerini de Yüksek Planlama Kurulu Kararlarına göre almaktadırlar.

PTT’de 11.000 Dağıtıcı, 8.000 Gişe memuru ve 1000’e yakın teknik personel, ayrıca geri hizmetlerde çalışan diğer memurlar ve yöneticiler bulunmaktadır.

YPK kararına göre PTT Gişe Memurları ve Postacılar 4. Grupta yer almaktadır. Teknisyenler ise 3. Grupta yer almaktadır.

Postacılar ve gişe memurları halkla birebir çalışan hizmet grubudur. Mali sorumlulukları bulunmaktadır. Bir gişe memuru günde 300.000 TL tutarında paranın sorumluluğunu alabilmektedir. Postacı artık evlerde maaş ödemeleri yapmaktadır. Dağıtıcılar tebligat dağıtımlarındaki ufak bir yanlışlık nedeniyle dahi milyon TL’lik davalarla karşılaşabilmektedir. Birçok Dağıtıcı davalık durumda veya savcılıkta hakkında suç duyurusunda bulunulmaktadır.

YPK Kararları

YPK kararlarında çalışanların bazı yakınmaları mevcuttur.

Örneğin PTT’de Yüksekokulların Teknik bölümlerinden mezun olup uzmanlık gerektiren teknik hizmetleri sürdüren Teknisyenler bulunmaktadır. YPK kararının 3. Grubunda yer alan Teknisyenler yüksek okul mezunu oldukları halde neden bir üst gruptan ücret alamadıklarını anlamamaktadırlar. Bu konuda davalar da açılabilir.

Çünkü 4. Grupta yer alan memurların yüksek öğrenimli olanları 3. Gruptan ücret almaktadırlar. Teknisyenler haklı olarak kendilerine de bu hakkın verilmesini talep etmektedir. Nitekim YPK kararlarında ek ödeme bölümünde Teknisyenlere %33 oranında ek ödeme uygulandığı için Teknisyenlere ek ödemeler cüzi miktarda yansımamaktadır.

YPK kararlarının düzenlemediği bir diğer husus özellikle 6 gün çalıştırılan kamu çalışanlarıyla ilgilidir. PTT’de Cumartesi günleri tam gün düzenli çalıştırma yaptırılmaktadır. PTT Cumartesi günü çalıştırma karşılında III. Düzey ücret ödüyor. Yıllardır 45 TL olan ücret düzeyi 2010 yılında 60 TL’ye çıkarılmıştır. Bir çok zaman Hafta sonu yaptırılan fazla çalıştırma karşılığında III.Düzey ücretleri de ödenmemekte bunun yerine fazla çalıştırma saat ücreti olan 1,15 TL ile ödenmektedir.Ancak 1,15 TL karşılığında çalışmak günümüz koşullarında mümkün görünmemektedir. Çünkü Cumartesi işe gelen çalışanlara ödenen ücret yemek ve yol masrafını dahi karşılayamamaktadır. Örneğin PTT’de yılardır 2429 kanuna rağmen Cumartesi Tam gün çalıştırma vardır. Ancak çalışanlara ayda 4 gün fazla çalıştırma karşılığında 2009 yılına kadar 45 TL, 2010 Ocak’tan itibaren 50 TL, 2010 Temmuzdan itibaren de 60 TL olmuştur. Bu ödemeler YPK kararlarının 4 grubunda yer alan en yüksek ücret sınırları arasında uygulanmaktadır.  

2010 TOPLU GÖRÜŞMELERDE ÇÖZÜLMESİNİ İSTEDİĞİMİZ SORUNLARIMIZ

Dolayısıyla YPK karalarında yapılacak düzenlemeler PTT çalışanlarının mağduriyetleri giderilebilir. PTT çalışanlarının çok fazla sorunları olmasına rağmen 2010 Ağustos ayında yapılacak toplu görüşmelerde çözülmesini istediğimiz öncelikli sorunlarımız şunlardır.

1-Haftada 6 gün çalışmak zorunda olan Gişe Memurları ve Dağıtıcılara emeklerinin karşılığı olan ücretleri alabilmeleri için YPK kararlarında düzenleme yapılmasını öneriyoruz. YPK kararında 4. Grupta yer alan Dağıtıcılar ile Gişe Memurlarının Cumartesi günü çalıştıkları göz önünde bulundurularak, YPK kararlarının ek Ödemeleri düzenleyen 5. Maddesine ek fıkra eklenerek  %75 ek ödeme almalarının sağlanması VEYA

399 sayılı KHK’nin fazla çalıştırmayı düzenleyen maddesine istinaden (Ancak aylık olarak, fazla çalıştırma yaptırılacak personel sayısı kurumun sözleşmeli personel sayısının% 5’ini; personel başına ödenecek fazla çalışma ücreti toplamı da ilgililerin temel ücretlerinin % 15’ini geçemez.) YPK kararına ; “Haftada 6 gün çalışanlara yaptırılacak her bir gün fazla çalıştırma karşılığında ilgilinin temel ücretinin %4’ü oranında fazla çalıştırma ücreti ödenir” ibaresinin eklenmesini talep ediyoruz.

2-Yüksekokulların Teknik bölümünden mezun olan ve fiilen teknik hizmetlerde çalışan ve YPK kararlarında 3. Grupta yer alan Teknisyenlerin bir üst gruptan (II. Gruptan) ücret almalarının sağlanması.

3-399 Sayılı KHK’ye tabi personelin vergi dilimleri 10’ar puan düşürülmesi, asgari ücretlilerin vergi dışı bırakılması,

4- Ücret adaletsizliğinin ve kayıplarının giderilmesi için PTT Genel Müdürlüğüne taban ve tavan sınırlaması konulmadan %20 oranında skala düzenleme yetkisinin verilmesi,

5-PTT’ye kuralsız çalışmanın önüne geçmek ve hizmetlerin aksamadan yürütülebilmesi için 2011 yılında 5000 çalışan alınması.

6-PTT, yeterli sayıda personel almak ve nöbetli çalışmayı uygulamak yerine mevcut personeli yasalara aykırı fazla çalıştırarak hizmetleri sürdürmeye çalışıyor. PTT çalışanlarının Fazla çalışma saat ücretinin 5 TL’ye çıkarılmasını talep ediyoruz.

7-PTT Merkez müdürleri çok büyük bir mali sorumluluk altındadır. Bir PTT Merkezinde günde Milyon TL’lere varan paralar dönmektedir. En sıradan bir özel sektör bankası Şube müdürü 5.000TL maaş alırken PTT Müdürleri ortalama 2000.TL maaş almaktadır. PTT Merkez Müdürlerinin ücretlerinin artırılmasını talep ediyoruz.

8-PTT’de Sözleşmeli Personel Hizmet Sözleşmesinin 1. maddesinde yer alan ‘İlgili, Kurumca gösterilecek görev yerlerinde mevzuat ve verilecek emirler çerçevesinde göreviyle ilgili kendisine verilen tüm işleri yapmayı taahhüt eder ve Çalışma Saat ve Süreleri başlıklı 7. maddesinin “İlgilinin haftalık çalışma süresi 40 saattir. İlgilinin haftalık ve günlük çalışmanın şekli ve saatleri bakımından görevin ifa edildiği iş yeri için tespit edilen esas, usul, saat ve sürelere uymak ve kendisine verilen görevleri çalışma saat ve sürelerine bağlı kalmaksızın sonuçlandırmak zorundadır.” denilmektedir. Bu maddede yer alan “kendisine verilen görevleri çalışma saat ve sürelerine bağlı kalmaksızın sonuçlandırmak zorundadır.” İbarelerinin hizmet sözleşmesinden çıkartılarak 1. maddenin görev tanımı yeniden yapılarak, 7. maddenin çalışma saatlerinin yasalarla belirlenen çalışma sürelerine göre düzenlenmesi

 

BAŞBAKANLIK BASIN YAYIN ENFORMASYON GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü Başbakanlığa bağlı bir kuruluştur. Bahse konu kurum Başbakanlık tarafından adeta gözden çıkarılmıştır. BYEGM’de 300-320 çalışan bulunmaktadır. Üç farklı statüde çalışma bulunmaktadır. 657, 4B ve Sözleşmeli statüde çalıştırılan bu çalışanlar Türkiye’de En düşük ücretliler grubunda yer almaktadır. 

Başbakanlığa Bağlı kurumların neredeyse tümünde çalışanlara Başbakanlık Tazminatı ödenirken BYEGM çalışanlarına bu tazminat ödenmemektedir. BYEGM’de Kadrolu çalışanlara ödenen Başbakanlık Tazminatı sadece 5 TL dir. 4B statüsünde çalışanlara da ödenmemektedir. Başbakanlık çalışanlarına ödenen Başbakanlık tazminatının aynısının Tüm BYEGM çalışanlarına da ödenmesini talep ediyoruz.

BYEGM hizmet binası olmaması nedeniyle kurum çok büyük oranlarda kira (yıllık 2 milyon TL üzerinde kira ödeniyor) ödemek zorunda kalıyor. BYEGM’ye arsa tahsisi yapılarak TOKİ tarafından yeni bina yapılmasını talep ediyoruz.

 

Diğer taleplerimiz

2004 yılında feshedilen PTT Personeli Müteselsil Kefalet Sandığı üyelerine paralarının faizlendirilerek ödenmesi,

PTT’de posta ayırım ve dağıtım hizmetlerinin taşeron eliyle gördürülmesi uygulamasına son verilerek taşeron şirketlerle yapılan sözleşmelerin iptal edilmesi. PTT AŞ ve Özelleştirme yasa taslaklarının kaldırılması.

İşyerlerinde kuralsız çalıştırmaya son verilmesi, Yasalara aykırı fazla çalıştırma ile resmi tatil ve bayramlarda zorla çalışma uygulamalarının kaldırılması,

PTT Bank kapsamında çalışan memurlara bankacılık tazminatının ödenmesi,

Tüm PTT çalışanlarına Ek ödeme yapılması,

Tüm PTT Emekçilerine yılda 4 kez, net maaş tutarında ikramiye ödenmesi,

Dağıtıcılara sağlık ve temizlik yardımı yapılması,

Başta Posta İşleme Merkezleri (PİM) olmak üzere tüm işyerlerinin insanca çalışma koşullarına kavuşturulması,

Dağıtıcı mesleğinin fiili hizmet zammı (yıpranma hakkı) grubuna alınması için yasal düzenlemeler yapılması,

399 sayılı KHK’de yıllık izinlere yönelik yapılacak değişiklik ile yıl içerisinde kullanılmayan yıllık izinlerin ertesi yıl kullanılabilmesinin sağlanması. 399 sayılı KHK ile 657 sayılı yasanın yıllık izinlere yönelik düzenlemenin paralel hale getirilmesi,

Çalışan sayısı 50’nin üzerinde olan tüm işyerlerinde (özellikle PİM’lerde) işyeri hekimi ve sağlık memuru istihdam edilmesi, ambulans bulundurulması,

Kadınların ücretli doğum izninin 24 hafta olarak düzenlenmesi, İzinde geçen sürelerin emekli kesenekleri kurum tarafından ödenerek emeklilikten sayılması ve yeterli sayıda kreş açılması,

50 den az çalışanı olan işyerleri için işyerlerine yakın kreşler açılarak, bu hizmetlerin SHÇEK bünyesinde ücretsiz verilmesi,

PTT Merkez ve şubelerinde gerekli güvenlik önlemlerinin acilen alınması, koruma ve güvenlik görevlilerinin istihdam edilmesi,

Gişe memurlarına yılda 400 TL giyim yardımı yapılması

Dağıtıcılara bölgesel iklim koşulları göz önünde tutularak giyim yardımlarının düzenli yapılması,

Yüksekokul mezunu teknisyenlerin “tekniker” kadrosuna atanması,

Teknik personele yılda 300 TL giyim yardımı yapılması,

Projelerde kontrol görevini yapan mühendis ve teknik personele proje başına proje kontrol sorumluluk ücreti ödenmesi,

Kadına yönelik ayrımcılıkla mücadele etmek üzere, işyerlerinde kadın çalışanlardan ve sendika temsilcilerinden oluşan komisyonların kurulması,

Merkez ve taşra birimlerine bağlı lojman, sosyal tesislerin komisyonları ile emekçilerin üyesi olduğu sandıklarının yönetim kurullarına Sendika temsilcilerinin alınması, seçimlerinin demokratikleştirilmesinin sağlanması,

Okuyucu Oylamalari:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (6 votes, average: 4,67 out of 5)
Loading...
Goruntulenme:
6.546 kez görüntülendi
Yorumlar:
None
Tagged with:
XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Paste your ad code here