Haberler, ÖZEL HABER

PTT Özelleştirilmeye Çalışılıyor

tarafindan 27 Ocak 2009 tarihinde eklenmistir.AKP hükümeti tarafından hazırlanarak TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonuna getirilen posta çekleri arasındaki para transferlerinden ücret alınmasına yönelik yasa taslağının Komisyon görüşmeleri sırasında verilen bir önerge ile posta hizmetlerinin taşeronlaştırılmasının ve dolayısıyla özelleştirilmesinin yolu açıldı..

Konuya ilişkin Sendikamızın yaptığı basın açıklaması aşağıdadır. 

BASINA VE KAMUOYUNA
Türk Telekom’u 3 yıllık kârı karşılığında özelleştirdi!
SIRA PTT’ yi ÖZELLEŞTİRMEYE GELDİ!
Beş yılı aşkın hükümeti boyunca birçok kamu kurumunu uluslar arası sermayeye peşkeş çeken AKP’ nin hedefinde şimdi de PTT var. PTT, ülke genelinde her türlü mektubu, adli tebligatları, kredi kartı ekstresini, ev-cep telefonu faturasını, trafik cezalarını, kargoyu vb. postayı vatandaşlarımıza ulaştırıyor, mevduat toplama dışında her türden bankacılık işlemini yapıyor; onlarca firmanın kredi kartı ve iş-cep telefonu faturasını tahsil ediyor ve emekli maaşlarını ödüyor. Ülkenin en ücra yerinde işyeri olan PTT vasıtasıyla halkımızın bu hizmetleri alabilmesi sağlanıyor.

 

AKP hükümetince hazırlanarak Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda görüşülen yasa tasarısıyla 5584 sayılı Posta Kanununun Posta Çekleri başlıklı 37.maddesindeki “Hesaptan hesaba geçirilme işi için ücret alınmaz” şeklindeki fıkrası yürürlükten kaldırılarak posta çeki hesapları arasında yapılan para aktarma işlemleri paralı hale getiriliyor. Halkın yoğun biçimde yararlandığı bu hizmet paralı hale getirilmeye çalışılıyor.

AKP hükümeti, posta çeki hesapları arasındaki para transferini paralı hale getirebilmek için hazırladığı taslağın Komisyondaki görüşmeleri sırasında verdiği önerge ile 160 yıllık PTT’ nin özelleştirilmesinin önünü açtı. Türk Telekom’ un özelleştirilmesi sürecinde uluslar arası sermayenin taleplerini yerine getirmekte sınır tanımayan Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım’ ın ‘PTT’nin personel sayısının 2003’te 35.000 iken bugün 30.000’in altına düştüğü, buna karşın iş hacminin arttığı, bu nedenle bazı hizmetlerin hizmet alınması suretiyle sağlanmasının gerektiği ‘ gibi bir gerekçeyle verdirdiği önerge ile tasarıya;

“PTT İdaresi postaların ayrım ve dağıtım işlerini ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürebilir.”

maddesi eklenmiştir. Yasa tasarısına eklenen bu madde ile PTT’ nin esas görevi olan postanın ayrım ve dağıtım hizmetlerinin taşeron şirketler aracılığıyla yapılması amaçlıyor. Hiçbir sosyal tarafa danışmadan ve görüşlerini almadan halkın haberleşme hakkını sağlayan tek kamu kurumu olan PTT ‘nin tüm hizmetlerinin taşeron şirketler eliyle yapılması ve özelleştirilmesi amaçlanıyor. Hiçbir sosyal tarafa danışmadan, görüşlerini almadan hazırlanan tasarı, PTT’nin sessiz sedasız özelleştirilmesidir.

-Bu tasarı, Anayasaya ve 7201 sayılı Tebligat Kanununa aykırıdır. Bu yasaya göre adli tebligatların dağıtımı kamu çalışanları eliyle yapılmak zorundadır.
-Bu tasarı, 5584 sayılı yasayla çelişmektedir.
-Bu tasarı ile devletin asli görevi olan haberleşme hakkını sağlama görevi taşeronlaştırma yoluyla özelleştirilmektedir.
-Bu tasarı ile kamusal kaynaklar hükümetin yandaşı firmalara aktarılacaktır.
-Bu tasarı ile haberleşmenin hürriyeti ve gizliliği ihlal edilecektir.
-Bu tasarı ile Türkiye’ de hiçbir sosyal güvencesi olmaksızın kölelik koşullarında çalıştırmanın diğer adı olan taşeronluk uygulaması PTT’ de yasallaşacak, haberleşme hizmetleri her gün değişen çalışanlar yüzünden ciddi bir kaosa sürüklenecektir.
-Bu tasarı ile 160 yıllık bir tarihe sahip olan PTT kısa süre içinde talan edilecektir.

Ulaştırma Bakanı İtiraf Etti!Tasarı görüşüldüğü sırada Ulaştırma Bakanı Sayın Binali Yıldırım, PTT’nin personel sayısının 2003’te 35.000 iken bugün 30.000’in altına düştüğünü, buna karşın iş hacminin arttığını, bu nedenle bazı hizmetlerin satın alınması ihtiyacı doğduğunu ifade etti.
Biz de yıllardır PTT’nin 20.000 kadrolu çalışana ihtiyacı olduğunu ve bu açığın giderilmesi gerektiğini söylüyoruz. Kadro eksiğinin neden giderilmediği de, bu tasarıyla ortaya çıktı.
Söylediğimiz gibi “Özelleştirmeye zemin hazırladıklarını” en yetkili ağızdan itiraf etmiş oldular.

 

Taşeronlaştırmaya hayır!Bu tasarının yasalaşması halinde kayıtlı ve kayıtsız gönderilerin dağıtımı taşeron firma elemanları eliyle yapılacak. Ülkemizdeki taşeronlaştırma uygulamalarının sonuçlarını yaşayarak gördük. PTT’ de kısmi olarak uygulanan taşeron firmalara yaptırılan posta dağıtımı nedeniyle yakılan ve kaybolan mektuplar basına yansıdı. Tuzla tersanelerindeki ölümlerin temel nedeni taşeronlaştırmadır. Çünkü taşeron firmalar en az ücretle en çok işi yaptırmak üzerine kurmuşlardır istihdam politikalarını. Yapılan işin niteliği, çalışanların hakları, hizmetin kalitesi değil, şirketin kârı birinci önceliğidir taşeron firmaların. Taşeronlaştırma,  emek sömürüsüdür, kuralsızlık ve kalitesizliktir.

 

PTT Makyajının ardındaki trajediAKP Hükümeti bir yasa çıkararak (5189 sayılı yasa) çalışanların birikmiş paralarına el koydu. PTT Personeli Müteselsil Kefalet Sandığında biriken 250 milyon YTL tutarındaki paranın 65 milyon YTL’si devlete 150 milyon YTL’si ise PTT Genel Müdürlüğüne aktarıldı.

 

Tümü PTT emekçilerinin aylıklarından kesilen aidatlarla oluşan para PTT Bankların makyajına harcandı. PTT’nin binlerce işyeri yenilendi, büyük değişimin tüm alt yapısı bu paralarla oluşturuldu, tüm teknolojik araç gereçler ve motorlu taşıtlar bu paralarla alındı.

Ulaştırma Bakanlığının öve öve bitiremediği PTT Bank projesi çalışanlardan kesilen paralarla yaratıldı.

PTT Personeli Müteselsil Kefalet Sandığında biriken 250 milyon YTL’ ye el koymanın fikir babası olan zamanın PTT Genel Müdürü İbrahim Şahin’e Yılın Bürokratı ödülü verildi.

Bu anlayış, yıllardır PTT çalışanlarına yıllık izinlerini kullandırmıyor. Resmi tatil ve dini bayramlarda PTT personeli zorla çalıştırılıyor. PTT’de, emek sömürüsü devlet eliyle sürdürülüyor.

Biz bu filmi çok gördük!Türk Telekom’un % 55’lik hissesini 3 yıllık kârına satan Hükümet, telekomünikasyon alanında uzman olan 10.000 den fazla kamu çalışanını başka kamu kurumlarına naklederek Oger firmasının kârını katladı. AKP Türk Telekom’da binlerce yandaşını da işe aldı. Yakın bir süre önce kamunun elindeki %15’ lik hissenin değerinin altında satılmasına ilişkinde birçok tartışma basında yer almıştır.
Şimdi aynı senaryoyu PTT’ye uyarlayacaklar.
AKP hükümeti bu tasarıyı derhal geri çekmelidir.
Sendikamız taşeronlaştırma ve özelleştirmeye karşı mücadelesini tüm örgütsel gücünü seferber ederek ve diğer emek güçleriyle birlikte kararlılıkla sürdürecektir.27.05.2008

 

MERKEZ YÖNETİM KURULU

Okuyucu Oylamalari:
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 votes, average: 4,75 out of 5)
Loading...
Goruntulenme:
4.672 kez görüntülendi
Yorumlar:
None
Tagged with: , ,
XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Paste your ad code here